header

Welkom

Dit is de startpagina van Stichting Saret. Een site met een groeiend aantal (bijbel)studies, toelichtingen op de gemeentepraktijk en materiaal waar werkers in de gemeente wat mee kunnen. De site is in opbouw en nieuwe artikelen worden nog steeds toegevoegd. Het is zinvol om regelmatig op onze site even te kijken.

De studies zijn ontstaan in de gemeentepraktijk en bevatten een bijbelse onderbouwing van (beleids)-keuzes binnen gemeentewerk, alsmede de nodige literatuurverwijzingen. Wij houden u ook op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe boeken.

Het materiaal is afkomstig uit evangelische hoek met aandacht voor charismatische aspecten. We willen graag in de studies de nodige balans aanbrengen en oog hebben voor de rijkdom van verschillende tradities. Voor kritische vragen zijn we dan ook niet bang. We reageren daar op vanuit het principe dat we in eerste en laatste instantie aanspreekbaar willen zijn op de gehele bijbel als het Woord van God.

Studiemateriaal voor uw eigen gemeente?

U kunt materiaal van Stichting Saret bestellen voor gebruik in uw eigen kerk of gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u een bericht versturen via de contactpagina.

Nieuws

Zoals u al kunt zijn is de hele website opnieuw gestyled. We zijn over gegaan naar een nieuwe website en dat heeft wat consequenties. Door de nieuwe structuur bestaan niet alle pagina's meer. Elke studie heeft vanaf nu nog maar 1 pagina in plaats van voor elk hoofdstuk een aparte pagina. Dit zorgt dat de site een stuk overzichtelijker geworden is.