header

Basisstudie leiderschap

In deze inleidende studie onderzoeken we de basis van leiderschap in de Nieuw-Testamentische gemeente. Daarvoor maken we eerst enkele grote stappen door het Oude Testament. Inzicht in het waarom van leiderschap, zal ons brengen bij de voorwaarden waaronder dit uitgeoefend moet worden, de bescherming die God er aan geeft en het nut wat dit met zich meebrengt voor elke gemeenschap. Vooronderstelling in deze studie is dat God zelf een plan heeft gehad, waarin leiderschap / autoriteit een plaats inneemt. Daar waar leiderschap op haar plaats is, gebeurt het wonder dat Gods Geest kan werken en Gods wetten geŽerbiedigd worden. Daar zal vrede en voorspoed zijn. Door Christus als Hoofd van de gemeente aan te stellen, heeft God ook een patroon gegeven van leiderschap en autoriteit op basis van dienstbaarheid en zelfverloochening.

Documenten

Literatuurlijst

 1. Spiritual authorithy, Watchman Nee, 1972 CFP, New York, USA
 2. Christelijk dienen, een verantwoordelijkheidsethiek voor leidinggevenden, Dr. J.H. Hegeman, 1994, Buyten&schipperheim, Amsterdam.
 3. Leiderschap en de gemeente, Joop Bakker, 2001, Vision, Groningen
 4. The making of a leader, Frank Damazio, 1988, Bible Temple Publising, Portland USA
 5. The Vanguard leader, Frank Damazio, 1994, Bible Temple Publishing, Portland, USA
 6. The other side of leadership, E.B. Habecker, 1987, Tyndale House Publishers Wheaton USA
 7. Apostles Today, Banrey Coombs, 1996, Sovereign World Ltd, Kent, UK
 8. Gekruisigd door christenen, Gene Edwards, 1999, Gideon Hoornaar.
 9. Why a christian leader may fall, Dr. Clyde M. Narramore, 1988, Crossway books, Westchester USA
 10. Patterns of discipleship, R.N. Longenecker (ed) 1996, Eerdmans publishing, Grand Rapids, USA
 11. Power for Gods sake, power and abuse in the local Church, Paul Beasleu Murray, 1998, Paternoster Press, Carlisle, UK
 12. Relational leadership, Walter C. Wright jr, 2000 Paternoster Press, Carlisle UK
 13. Charisma uit de diepte, R. Matzken, 1993, Buyten en Schipperheim, Amsterdam