header

Bevrijdingsteam

Enkele jaren geleden maakte ik deel uit van een op vrij spontane wijze gevormd team, wat regelmatig betrokken was bij bevrijding van mensen die te maken hadden met demonische gebondenheden of waarbij dit vermoeden bestond. Een team wat ook weer spontaan stopte door het vertrek van enkele leden. Nu na enkele jaren is deze studie geboren uit het verlangen om enerzijds een gegroeide ervaring over te dragen aan anderen en anderzijds een verantwoording af te leggen over de gegroeide pastorale aanpak. De werkwijze, de teamgedachte en de inzichten hebben zich kunnen evolueren. Gebleken is dat elke situatie van de mens die bij ons team kwam, volstrekt uniek is en daarom ook ons steeds weer opnieuw uitdaagt fris te zijn in onze benadering. De neerslag in deze studie is gebaseerd op onderzoek van de bijbel en persoonlijke ervaringen.

Documenten

Literatuurlijst

  1. Demonen eruit, in Jezus naam, W.C. van Dam. 1973, Kok Kampen,
  2. Zegen of vloek, D. Prince, 1993, Gideon Hoornaar
  3. Geestelijke strijd, demonie en bevrijding in christelijk perspectief, red. M.J. Paul, 2002, Boekencentrum, Zoetermeer.