header

copyright

Het studiemateriaal gepresenteerd op de website van Stg. Saret, onder de domeinnaam www.saret.nl valt onder de Nederlandse auteurswet. Dit ter bescherming van de auteurs van de artikelen en de stichting.

Tenzij anders vermeld wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Vertaling van het bijbelgenootschap uit het jaar 1951.

De volgende bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de artikelen en materialen opgenomen in deze website.:

  1. Het is een ieder vrij het materiaal wat op de website is te gebuiken voor persoonlijke toepassingen in de privesfeer en de gemeentepraktijk.
  2. Alle artikelen blijven het intellectueel eigendom van de auteur. Hij/zij is ook persoonlijk aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het materiaal.
  3. Het is niet toegestaan om het materiaal te printen anders dan voor persoonlijk gebruik.
  4. Het is niet toegestaan aan derden om dit materiaal, behoudens schriftelijke toestemming, op te nemen in elektronische media, schriftelijke uitgaven of op welke andere wijze ook te copieren.
  5. Het is toegestaan om op sites links aan te brengen naar de website www.saret.nl Wij stellen het op prijs wanneer dit niet op ons initiatief plaatsvindt daarvan op de hoogte te worden gesteld via email.
  6. Het is toegestaan om materiaal tegen vergoeding van auteursrechten, te kopieren. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.
  7. Indien iemand meent recht te hebben op delen van het materiaal, dan verzoeken wij hem/haar schriftelijk contact op te nemen met het bestuur van de Stichting Saret, p/a Gaardedreef 2, 2723 AH Zoetermeer.
  8. De stichting aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van materialen zoals gepresenteerd op de site www.saret.nl in alle gevallen waarin wij niet formeel betrokken zijn bij advisering en ondersteuning blijkens een schriftelijke overeenkomst.