header

Efeze studie

De Brief van Paulus aan de EfeziŽrs is een belangrijke neerslag van de gedachten die Paulus had ontvangen over de gemeente van Christus. Om tot een breder inzicht te komen was een reeds langer gekoesterde wens van mij om deze brief te bestuderen en daar lessen uit te trekken voor het persoonlijk leven en dat van de gemeente.

In 1994 kon ik deze studie in haar eerste vorm realiseren, doordat ik enkele maanden lang regelmatig bijbelstudie gaf in de gemeente waar we toen (mede) verantwoordelijkheid droegen.

De inzichten en de uitgangspunten in deze exegese en toelichting op de Efeze-brief zijn het resultaat van een studie over een langere periode. Daarbij zijn inzichten gegroeid en ook uitgangspunten verdiept, verrijkt en soms herzien. De selectie van de zaken die meer uitgediept werden, werd vooral bepaald door de actualiteit van de onderwerpen in de gemeente, of mijn persoonlijke ontwikkeling.

Het onderzoeken van Gods Woord is een bron van diepe vreugde en dŠt is op zich al een grote zegen voor mij persoonlijk geweest. Deze studie over de Efeze brief is zoals bijna alle dingen niet af, maar zal ook in de komende tijd zich verdiepen en verrijken. Om deze reden roep ik elke gebruiker van deze studie op zelf het Woord van God te onderzoeken en diepgaand te bestuderen. Goed studiemateriaal vindt u ook in de literatuurlijst. Voor aanvullingen, verbeteringen en suggesties houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

Jo van Dorp

Documenten

Literatuurlijst

 1. Zegen en Strijd, de brief aan de EfeziŽrs, Matta Behnam, 1964, H. Medema, Apeldoorn
 2. The concise evangelical dictionary of theology, Walter Elwell, 1991, Marshall Pickering, Great Brittain.
 3. Zitten, wandelen, standhouden, Watchmann Nee, 1957, Leven en getuigenis, Ede
 4. De brief van de apostel Paulus aan de EfeziŽrs, Dr. S. Greydanus, Korte verklaring, 7e druk, Kok Kampen.
 5. The Teachers commentary, Lawrence O. Richards, 1987, Victor Books, USA
 6. Bible Discussion Guide, New Testament, Mack Thomas, 1992, Qestar Publisher Inc. Oregon, USA.
 7. Expository dictionary of Old and New Testament Words, W.E. Vine, 1981, USA
 8. Ephesians, Ralph P. Martin, The New Bible Commentary Revised, 1970, Inter Varsity Press, Great Brittain.
 9. Greek English Lexicon of the New Testament, J.H. Thayer, 19e druk 1991, Baker Book House Company.
 10. The Interlinear Bible, Jay P. Green sr, 2e editie, 1986, USA.
 11. Strongs, exhaustive concordance of the Bible, James Strong, LL.D., S.T.D. 1990, Thomas Nelson Publishers, USA.
 12. The Jewish New Testament Commentary, 1990, D. Stern,
 13. EfeziŽrs, ťťn in Christus, Dr. L. Floor, 1995, Kok, Kampen