header

Themablad: Procesfacen gemeenstestichting

Welke fasen komen globaal voor in elk gemeentestichtingsproces?

Procesfase Beschrijving / kenmerken Stagnatie betekent: Voortgang betekent:
1. Onderzoek (± 6 maanden) Onderzoek naar roeping eerst-verantwoordelijke, keuze plaats, toekomstig team en de geestelijke kaart van de regio. Altijd zal er gekeken worden naar reeds bestaande christelijke gemeenten. STOPPEN, misschien verder bid­den, maar eerst God laten spreken. Zoek Hem voor alle dingen. Rustig uitkijken naar het moment waarop men kan gaan bidden met een groep christenen.
2.Gebed(± 6 maanden) Groei in bewogenheid vanuit de kerngroep, zoeken naar bevestigingen hoe God de gemeente ingevuld wil zien worden. Visie ontwikkelen (gebed) en keuzes bepalen (Woord). STOPPEN, tenzij het leren bidden een leerproces vormt, waarin blokkades genomen moeten worden. Indien er regelmatig gebedsverhoringen zijn en men steeds meer signalen op groen ziet gaan.
3.Besluitvorming gemeenteprofiel (Parallel proces) Het gaat daarbij om: a. Welke verbanden zijn er met moedergemeente, b. Hoe ziet leiderschapsteam er uit, c. welke werk/levenstijl vormt het uitgangspunt en d. lokatiekeuze. Terugkeren naar fase 2, of overeenstemming bereiken qua "eenparigheid". Eventuele eerste aanpassingen in leiderschapsteam nu maken! Zo concreet mogelijk de verschillende aspecten uitwerken. Conflicten in de toekomst worden dan zoveel mogelijk voorkomen.
4.Startdag gemeente (één dag) Feestelijke dag, in aanwezigheid van zoveel mogelijk betrokkenen, uit plaats en regio. Accent ligt op de groep uit de plaats zelf, qua aktiviteiten etc. Zij gaan het doen met Gods hulp. Terugkeren naar 2 of 3, tenzij men de "verkeerde" invulling geeft aan de startdag. Zoek naar Gods perspectief voor alle uiterlijke zaken. Benut elke mogelijkheid om de groep bekendheid te geven. Het geeft elan en het profiel van de gemeente bekendheid. Steun niet op mensen!
5.Werkfase (2 1/2 jaar) Met elkaar je helemaal geven. Elk gemeentelid wordt ingevoegd als levende steen. (Toewijding aan relaties, verantwoordelijkheid en taakuitvoering) Vaak: Groei in sleur, geen nieuwkomers, geen gezond fundament. Wer­ken aan: ge­bed, onderwijs, relaties en evangelisatie Gestadige groei in aantal mensen, diepte onderwijs, taakvervulling, verantwoordelijkheid en zichtbaar worden leiders.
6.Evaluatie (± 4 maanden) Grondig onderzoek naar het totale functioneren. de belevingsaspecten, taakverdeling, verantwoordelijkheden en de leiderschapsstructuur. Dit mondt uit in bevestiging leiderschap. Vaak door positionele autoriteit en gebrek aan zalving. Werken aan: fase 3, onderzoek Gods Woord, opbouw relaties, training kader. Bevestiging reeds zichtbare leiderschap, taakverdeling aanpassen aan draag/menskracht en plannen komende periode vaststellen.
7.Consolidatie (na 4 jaar) Vruchtdragend functioneren, zonder veel ophef: gestage groei. Terugtrekking apostolaire figuur, aandacht voor breder team van bedieningen bij de oudstengroep. Er blijft onrust binnen teams, geen visie, weglopers, etc. Werken aan: gebed, gemeentetucht, werkers, visie. Overweeg desnoods opheffing! Ontwikkelen nieuwe aktivi­teiten op gebied van evangelisatie, hulpverlening, relaties met andere gemeenten en kerken, kadervorming.
8. Duplicatie (binnen 10 jaar) De gemeente is in balans en er is zoveel potentieel dat men een nieuwe gemeente aan kan. Dat wat intern geleerd is, gaat men dan elders inzetten. Blijf bij de eigen gemeenteaktiviteiten en versterk die. Ondersteun liever processen van andere gemeenten dan een wanhoopsoffensief. Maak dubbele teams, zorg voor goed opgeleide werkers, sterke onderlinge relaties. Begin een nieuw avontuur, maar vergeet het eerste niet!

copyright 1999 Stg. Saret