header

Gebedsleven leiders

In deze studie komen de verschillende aspecten van het bidden en vasten aan bod. Dit met het oog op het persoonlijke omgaan met God wanneer wij verantwoordelijkheid dragen in leiderschap op welke plaats dan ook in gemeenten, organisaties of bedieningen. Gekeken wordt naar de plaats die dit had in het OT en het NT. Daarnaast worden ook enkele voorbeelden uit de opwekkingsbewegingen genoemd en enkele praktische tips gegeven rond het houden van persoonlijke dag(en) van bidden en vasten. Tot slot is aan het eind een literatuuroverzicht opgenomen, waarin u enkele boeken vindt die aandacht geven aan bidden en vasten.

Documenten

Literatuurlijst

 1. Vasten voor God, Arthur Wallis, 1968, de Stem, Heerlen
 2. Opwekking is mogelijk, Charles G. Finney, 1990, Stemboek bij Gideon
 3. De biddende Hyde, E.G. Carré, de Stem
 4. Ablaze for God, Wesley L. Deuwel, 1989, Zondervan Publishing House, USA
 5. Op de bres, Norman Grubb, 1980, Stg. Bijbel-inn Delft
 6. Top Prioriteit, Norm Lewis, 1988, Gideon, Hoornaar
 7. De macht van het gebed, E.M. Bounds, de Stem, Heerlen,
 8. Prayer Shield, C. Peter Wagner, 1992, Monarch Pulications LTD England,
 9. Geef nooit op, George Verwer, 1993, Gideon, Hoornaar
 10. Vasten smaakt naar meer, red. Jan Minderhoud, 2002, Boekencentrum Zoetermeer
 11. Honger naar God, John Piper, 2000, Gideon Hoornaar
 12. Te druk om niet te bidden, Bill Hybels, 2000 5e druk, Gideon Hoornar
 13. Bidden, invasie in het onmogelijke, Jack W. Hayford, 2001, Novapress Apeldoorn
 14. Wanneer de hemel zwijgt, Ronald Dunn, 1996, Gideon Hoornaar
 15. Vasten & Bidden, Bill Bright, 1999, Barnabas, Heerenveen
 16. Vasten, J.W. Roosenbrand, 1997, Vuurbaak/Gideon, Hoornaar