header

Integriteit

In de afgelopen periode kwamen in mijn leefomgeving zaken openbaar van mensen, waar ik vroeger contact mee had, of nog heb, die verborgen kanten van hun karakter toonden. Dit leidde in verschillende situaties ertoe dat zij zelfs in aanraking kwamen met justitie. Het betrof zaken rondom een zedenmisdrijf, een vermogensdelict, een faillissement en grootschalige fraude. Daarnaast waren er mensen die verslaafd bleken te zijn, in schuldsaneringsprogramma's kwamen en/of hun gezin/partner in de steek lieten vanwege overspel. De verbinding tussen deze mensen was, dat ze op een of andere wijze leidinggevend waren (geweest) in christelijke gemeenten / - organisaties. De meeste waren geboren in een christelijk gezin en hadden hun hele leven lang een kerk bezocht.

Documenten

Literatuurlijst

  1. De deugden in ere hersteld, Peter Kreeft, Navigator boeken, 2003, ISBN 9076596824
  2. Relational leadership, Walter C. Wright, Paternoster Publishing GB 2000, ISBN 0853649960
  3. Faith, health & prosperity, a report on word of faith and positive confession theologies by the Evangelical Alliance (UK) commission on Unity and Truth among evangelicals. Ed. Andrew Perriman, Paternoster Press, 2003, ISBN 1842271881.
  4. Een kwestie van vertrouwen in zaken en relaties, Solomon en Flores, Kok-Agora Kampen, 2002, ISBN 9039108706
  5. Tijd voor de waarheid, Onafhankelijk leven in een wereld van leugens, hypes en rumoer, Os Guinness, Kok Kampen, ISBN 9043505110