header

Intercultureel gemeente zijn

Deze studie over de interculturele gemeente wil enerzijds vanuit praktische ervaring, anderzijds vanuit enkele theoretische kaders een bezinning vormen op het fenomeen dat in Neder­landse gemeenten steeds meer culturen zich presenteren. Deze studie wil daarin onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt voor de christelijke gemeente. Daarbij kan zij ook niet voorbij gaan aan enkele valkuilen die hierin gelegen kunnen zijn.

Deze studie is geschreven vanuit een evangelisch / charismatische traditie waarin de schrijver binnen verschillende gemeenten ervaringen heeft opgedaan.

Documenten

Literatuurlijst

  1. Cultuur in stroomversnelling, Prof. Dr. C.A. van Peursen, 1974, Elsevier, Amsterdam.
  2. Christus langs de Indische Heirweg, Stanley Jones, 1941, Paris, Amsterdam
  3. Metamorfose, Intercultureel begeleiden van kerken in een niet-christelijke omgeving, Drs. C.J. Haak, 2002, Boekencentrum Zoetermeer.