header

Mensbeeld

In Ps. 8:5 vraagt David: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? In deze psalm is David onder de indruk van Gods machtige schepping en wel in het bijzonder van de sterrenhemel. Hij vraagt eigenlijk: Welke plaats heeft nu die nietige mens in die schepping? In feite geeft hij zelf al het antwoord: hij is bijna goddelijk gemaakt. De mens heeft dus een zeer hoge plaats in de schepping. De bijbelse mensvisie ziet de mens derhalve als zeer waardevol. Dat blijkt trouwens niet alleen uit dit bijbelgedeelte maar uit de hele Bijbel. Helaas worden (en werden) de bijbelse waarheden door de meeste mensen niet gekend of aanvaard en dit is de reden dat men zich aftobt met vragen als: Wie ben ik eigenlijk en wat is de zin van mijn bestaan? Buiten de bijbelse openbaring zijn er op deze vragen eigenlijk geen zinnige antwoorden mogelijk alhoewel dit natuurlijk wel geprobeerd is. Ik zal dit in het bijzonder toelichten aan de hand van een belangrijke filosofische stroming: het existentialisme. Hierna zullen de "zinvragen" bijbels belicht worden zodat we komen tot een bijbelse mensvisie. In het bijzonder zal nog worden ingegaan op de drievoudige natuur van de mens.

Documenten

Literatuurlijst

  1. De God die leeft, Francis A. Schaeffer, 1971, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam
  2. De psychonauten zijn geland, Rob H. Matzken , 1978, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam
  3. De Wijsbegeerte der Wetsidee, L. Kalsbeek, 1970, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.
  4. The spiritual man, Watchman Nee, 1977, Christian Fellowship Publishers Co. USA
  5. Ziel en geest, Jessie Penn-Lewis, 1988, Moria, Amsterdam
  6. De Geest van Christus, Andrew Murray, 1888, Gazon, den Haag
  7. De mens geest, ziel en lichaam, J.I. van Baaren, Moria, Amsterdam
  8. Bestemd voor de troon. Paul E. Billheimer, 1984, Gideon Hoornaar