header

Profeten, profetie en leiding

Deze studie bespreekt verschillende aspecten van profetie, profeten (bediening en gave) en (kort) hoe God de gelovige persoonlijk leiding geeft. Daarbij kijken we naar de verschillen tussen Oude en Nieuwe Testament en onderzoeken we hoe openbaring waaronder profetie en leiding toetsbaar is in de gemeente en in ons persoonlijk leven.

Vanuit het besef dat God persoonlijk spreekt door Zijn Geest tot Zijn kinderen, benaderen we gebed vanuit communicatie tussen God en de mens. Daarbij is dan dus geen monoloog te verwachten van de mens t.o.v. God, maar is er een actieve openbaring van Gods kant aan ons. Deze is in het algemeen gegeven in het Woord van God, de bijbel, maar in specifieke situaties leidt Gods Geest ons ook persoonlijk. Dit kan door het actief in herinnering brengen van een bijbelgedeelte, maar ook door het spreken van God in een profetie of droom.

Documenten

Literatuurlijst

  1. Heraut van de Koning, Klaas van Balen, 1994, Rotterdam
  2. Profeten en persoonlijke profetie, Dr. Bill Hamon, 1992 CCI, Roermond
  3. Profeten, valstrikken en principes, Dr. Bill Hamon, 1995, CCI, Roermond
  4. Profeths of the Lord, Mary Evangs, 1992, Paternoster Press, Great Brittain
  5. Blaast de bazuin, David Wilkerson, 1988, TCN, Doorn
  6. Leiding door de Heilige Geest, Eberhard Mühlan, 1991, Gideon Hoornaar
  7. Thus said the Lord), John Bevere, 1999, Creation House, Florida, USA
  8. Profetie, Ds. Geuze, 2004, Gideon, Hoornaar