header

Gemeentestichtingsproces

Bij gemeentestichting zijn juridische en organisatorische zaken vaak alleen issues voor hen die er moeite mee lijken te hebben. Daarom enkele opmerkingen om hier goed op te kunnen anticiperen. In een overzichtje is een waarneming opgenomen wat de meest gebruikelijke organisatievorm en inzet van de financiŽle middelen, c.q. mensen lijkt voor gemeenten. Inhoudelijke keuzes hebben immers invloed op de besteding van de middelen, de inzet van mensen en daar passen allerlei organisatievormen dan bij. Een korte checklist is bijgevoegd.

Documenten