header

Samenwerkingsrelaties

Bij gemeentestichting is een steeds opduikend probleem dat andere gemeenten/kerken in de regio dit als een bedreiging ervaren. Toch blijken op steeds meer plaatsen gemeenten bereid te zijn om samen te werken buiten hun eigen groep. Een kleine inventarisatie van allerlei initiatieven, die buiten denominaties om plaatsvinden en gemeentegroei en -stichting stimuleren. In een bijlage een model-intentieverklaring waarmee een groep van negen gemeenten reeds jaren werkt in Zoetermeer.

Documenten