header

Studies

Stichting Saret geeft een groeiend aantal studies uit over uiteenlopende onderwerpen. De studies kunnen gegroepeerd worden in de volgende categorieen: Bijbelstudies, Gemeentewerk, Leiderschap, Teamwerk en Thema-studies

Nieuwe studies


In alle studies is waar mogelijk onder aan de pagina een literatuurlijst opgenomen. Deze literatuurlijst is vooral een suggestie om verder te studeren. Dit omdat we graag een continue leerproces willen bevorderen.

De literatuurlijst is waar mogelijk actueel en gevarieerd. Er is een keuze gemaakt om niet alleen nederlandstalige boeken te noemen, maar ook veelal engelstalig. Soms worden ook seculiere boeken genoemd, die vooral een technisch / inhoudelijke inbreng hebben.

Overname is toegestaan voor het gebruik in de plaatselijke gemeente. De studies mogen niet vrijelijk gekopieerd worden, zonder overleg met de stichting Saret. Zie copyrights U kunt het gebruik van kopieŽn aanvragen via deze pagina.