header

Themablad: Nieuw-testamentische gemeente zijn

Wat zijn enkele verschillen tussen de gemeente zoals beschreven in het Nieuwe Testa­ment en de trends rond de gemeente/kerk van deze tijd?

ASPECTEN: De gemeente van het Nieuwe Testament De gemeente/kerk van vandaag:
Locatie(s): ging van huis tot huis= oikos-sfeer; daar­naast openbare ruimten. ontmoetingen in grote gebou­wen, voor de eigen groep.
Grootte van de groepen: kleine, intieme groepjes / naast grootschalige bijeenkomsten. grotere onpersoonlijke groepen, met soms kleine groepen.
Activiteiten: dagelijkse voor alle betrokkenenen / grote zeer actieve kern wekelijkse activiteiten / kleine actie­ve kern;
Manier om elkaar te helpen: elkaar opbouwen in de liefde, onderlinge relaties. probleem? Ga naar de professionals
Onderlinge relaties: persoonlijk, open en waarachtig. individualistisch, weinig samen­hang, sociale verplichting.
Discipline: vermaant elkander in de liefde, waar­den zijn helder. via procedures, waarden zijn situationeel en ondoorzichtig;
Eerste doel van leiders: iedereen wordt toegerust om het werk in de bedieningen te doen streven naar: "Hoe het zou moe­ten zijn"
Gebedsleven: dagelijks uren van persoonlijk en/of ge­meenschappelijk gebed. Persoonlijke zaak, beperkt gebedsleven
Plicht van de voorganger(s): vorm (discipel) het leven van een chris­ten en de gemeenschap onderling. ritualist, onderhoudende prediking, organisator
Verwachtingen van gemeenteleden: dienend naar anderen, totale dienst­baar­heid en saamhorig­heid aandacht, tienden geven, werken binnen de programma's
Focus gemeenteleven: huis(cel)groepen, gemeenschap. gebouw, diensten, organisatie.
Sociale status laag, afwijkend van bestaande normen, vatbaar voor repressie. redelijk hoog, conformerend gedrag,
maatschappelijk geaccepteerd. Sociale differentiatie groot, multi-cultureel en economisch gevarieerd. midden-klasse.
Financiële betrokkenheid groot, vrijwillig en spontaan, hadden "alles" gemeenschappelijk. beperkt, voldoen aan verplichtingen.
Zendingsstrategie: "gaat heen en maak allen tot Mijn discipelen". (groei door bekering) Kom en groei met ons mee! (groei door kerkverhuizing)
Onderwijs: baseert zich op Woord van God Onderschrijft het eigen beleven en de geloofsbeleving van de gemeente.
Geestelijke gaven: regelmatig beoefenen door allen tot op­bouw van elkaar in (huis)groe­pen. vaak gebruikt als een publiekstrekker in openbare diensten.
Prioriteit inzet: voortgang Koninkrijk, eenheid van het Lichaam. uitbreiden van de organisatie, bewaking continuiteit.
Toetssteen inzetbaar­heid: hoe je de ander en de gemeente dient, onafhankelijk van maatschappelijk status. welke kennis je bezit en maatschappelijke positie bekleed wordt.
Bron voor aanvulling gemeente leiding: intern opgeleide werkers; beproefd voor ze (langdurig) vrijgesteld worden. Extern getrainde, professionele mensen voor (beperkte) periode.

copyright 1999 Stg. Saret (met dank aan Ralph Neigbour voor het idee)