header

Titus studie

De brief van Paulus aan Titus is een praktische bijbelstudie over het gemeenteleven. Ook nu kunnen we in de zaken die Paulus behandeld ons terug herkennen.

Deze boekstudie is geschreven door Jo van Dorp en is het resultaat van verschillende studies die hij gaf over dit bijbelboek.

De opzet van de studie is zodanig dat voor huisgroepen of bijbelstudie men voldoende achtergrondinformatie kan vinden om de verschillende hoofdstukken te bespreken. Bij sommige teksten is een korte themastudie ingevoegd of een verwijzing opgenomen naar een andere studie. Voor het gebruik in groepen zijn vragen toegevoegd aan het eind van elk hoofdstuk. Tevens is een literatuurlijst beschikbaar voor verdere (detail)studie..

Documenten

Literatuurlijst

  1. The daily Study bible, William Barclay, 1991, Bell and Bain, England
  2. New International Biblical commentary. 1and2 Timothy, Titus, Gordon D. Fee, 1988, Hendrickson Publishers, USA
  3. Korte Verklaring der heilige Schrift, prof. C. Bouma, 7e druk, Kok Kampen
  4. Jewish New Testament Commentary, David H. Stern, 1992, JWTP, USA
  5. Strongs Exh. concordance of the Bible, 1890, Thomas Nelson Publishers, USA
  6. Greek-English lexicon, J.H. Thayer, 1991, Baker Book House Co. USA
  7. Dictionary of New Testament Theology, Collin Brown, 1986, Zondervan Publishing USA
  8. Het Leven, praktische lessen uit het Boek, 2001, Jongbloed, Holland