header

Visiebepaling

Op bijna onverklaarbare wijze geeft het een volk, een groep, een gemeente of een persoon een buitengewoon krachtige stimulans tot het bereiken van geweldige resultaten, wanneer er interne overeenstemming is over hoe men tot dat punt kan komen. Groepen die structuur ontberen en geen omlijnde gedachten bezitten over welke richting men uit gaat, vallen vroeg of laat uiteen in nieuwe groepjes, die vaak een marginaal bestaan vertegenwoordigen.

In deze studie een aanzet tot het formuleren van concrete en praktische stappen op weg naar het bereiken van Gods doel met Zijn gemeente. Deze studie is een aanzet en zeker geen programma. Het reikt gedachten aan, geeft structuur, maar in al deze dingen geldt: "Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers eraan". (Ps. 127:1)

Documenten

Literatuurlijst

  1. Vision building, Peter Brierley, 1989, Hodder&Stoughton, Londen
  2. Planning voor alle dag, Edward R. Dayton& Ted W. Engstrom, Telos,
  3. Power of Vision, George Barna, 1992, Regal books, Ventura USA
  4. Leadership for the 21st Century, Ron Boehme, 1989, Frontline Communications/YWAM
  5. Breng orde in uw leven, Gordon Mcdonald, 1986, Gideon Hoornaar
  6. Prioriteiten, effectieve keuzes in leven en teamwerk, Stephen R. Covey, 2001, Bussnes Contact, Amsterdam