header

Vormen gemeentezijn

Welke fasen komen globaal voor in elk gemeentestichtingsproces?

  Gemeente-type / vorm Meest voorkomende organisatievorm Gebouw Visie op inzet mensen: Inzet financiŽn Verhouding inzet: vrijwilligers / professionals
1 Opwekkings samenkomsten stichting functioneel: tent / loods / restaurant / vroegere fabriek taakgericht vanuit gezamenlijke missie eigen aktivitei≠ten beleid: professionals uitvoering: vriwilligers
2 Geloofsbeweging stichting / kerkgenootschap zakelijk: d.w.z. effciente huisvesting met performance taakgericht salarissen / promotie beleid : professionals uitvoering: vrijwilligers
3 Zorggemeentetd d.w.z. accent op pastoraat kerkgenootschap / stichting Ondergeschikt aan persoonlijke wensen leden proces-gericht mensen / aandacht / hulpverlening Beleid: vrijwilligers uitvoering: professionals
4 Megachurch kerkgenootschap luxe multifunctionele gebouwen taakgericht op basis van hiŽrarchie gebouwen / salarissen en zendingsprojecten beleid: professionals Uitvoering: professionals en vrijwilligers
5 Celgroepkerk stichting / kerkgenootschap centraal gebouw heeft beperkte prioriteit proces-gericht zendingsprojecten hulpverlening Beleid: professionals Uitvoering: vrijwlligers
6 Wonderenbediening stichting / soms kerkgenootschap theaterzaal / grote ruimten taakgericht salarissen / promotie Beleid: professionals Uitvoering: gemengd
7 Willow Creek kerkgenootschap theaterzalen taakgericht op basis van "performance" evangelisatie-aktiviteiten eigen gemeente Beleid: gemengd Uitvoering: gemengd
8 Doelgroepgemeente stichting / kerkgenootschap functionele tijdelijke plekken procesmatige inbreng hulpverlening Beleid: vrijwilligers Uitvoering: gemengd
9 Domineeskerk kerkgenootschap formeel kerkgebouw taak en functie≠gericht salarissen / huisvesting / landelijke overhead etc. Beleid: gemengd Uitvoering: professionals
10 Le(k)denkerk stichting / kerkgenootschap vereniging praktisch gebouw procesgericht iedereen moet≠/ mag wat doen huisvesting / zendingsprojecten beleid: vrijwilligers Uitvoering: gemengd